Begroting 2021
portal

1. Algemene financiële toelichting

1.1 Personalia

Burgemeester en wethouders

Burgemeester Tjapko Poppens
Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid, bevolking, communicatie en externe betrekkingen, algemeen bestuur waaronder coördinatie collegebrede projecten.

Wethouder Herbert Raat
Financiën, handhaving en vergunningen, welstand en monumenten, dienstverlening, kunst en cultuur, Schiphol, Projecten A9 en Stadshart.

Wethouder Rob Ellermeijer
Wonen en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, openbaar vervoer, project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, media, sport en recreatie.

Wethouder drs. Floor Gordon
Ruimtelijke ordening, economische zaken, integraal wijkbeheer, duurzaamheid, milieu, waterbeheer, groen, afvalbeleid, parkeren, natuur en milieu educatie en emancipatie en discriminatie*.

Wethouder drs. Frank Berkhout
Onderwijs, onderwijshuisvesting, jeugdzorg, jeugd, jongeren, vastgoed, ICT en de gemeentelijke organisatie.

Wethouder dr. Marijn van Ballegooijen
Werk en inkomen, zorg en WMO, gezondheid, welzijn, Zorgvlied en emancipatie en discriminatie*.

* gezamenlijke portefeuille

Gemeentesecretaris

drs. Bert Winthorst

Griffier

drs. Marnix Philips

Directieteam

drs. Henk Huitink, directeur
Walter Huith, directeur

Bestuur ondernemingsraad

Jim Udo

voorzitter

Lisette Schraag

plaatsvervangend voorzitter

Annemarie Malcorps
Mario van Deijzen

secretaris
algemeen DB-lid

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05