Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.1 Sociaal domein

Missie 2018-2022

In onze gemeente gaan samenredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van inwoners hand in hand. Voor mensen die kunnen werken is een betaalde baan nog altijd de beste manier om een zelfstandig eigen leven te kunnen leiden. Voor mensen die zorg nodig hebben wordt zorg op maat geboden. We werken aan betere integratie van buitenlandse gemeenschappen en maken een emancipatieprogramma. We willen dat alle inwoners binnen hun eigen mogelijkheden mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien. Op die manier creëren we een inclusieve stad.

Door het bevorderen van sociale samenhang en ondersteuning van informele zorg door de gemeente versterken we de rol van de eigen omgeving. Via vroegsignalering en preventie willen we inwoners helpen hun problemen op te lossen en erger te voorkomen. We bieden ondersteuning zo dichtbij mogelijk aan.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05