Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.3 Economie en duurzaamheid

Missie 2018-2022

Amstelveen zet in op de toekomst en wil de stad goed achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. De gemeente heeft aandacht voor de effecten op de economie, zoals krapte op de arbeidsmarkt en druk op de voorzieningen. We gaan onder meer een visie op toerisme en recreatie

Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling en economisch rendement. Amstelveen zet vol in op een duurzaamheidsagenda: daarmee werken we aan een toekomstbestendige stad. We gaan investeren in een circulaire economie; de stad moet in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen; de gemeentelijke organisatie streeft ernaar om in 2030 fossielonafhankelijk te zijn.  We passen de stad aan op extreme weersomstandigheden en de veranderingen in het klimaat en hebben aandacht voor luchtkwaliteit.

We kunnen dat niet alleen. Ieder heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, of het nu een bedrijf, instelling of inwoner betreft. Als gemeente willen we leren van succesvolle initiatieven uit andere steden en zullen we zelf het goede voorbeeld geven. Daarnaast gaan we inwoners  en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05