Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

E Overzicht structurele en eenmalige middelen

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

1. Sociaal domein

Saldo baten en lasten

75.215

24.936

50.279

49.878

49.695

49.665

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

75.215

24.936

50.279

49.878

49.695

49.665

Waarvan incidenteel (saldo)

-494

0

-494

-126

0

0

Structureel saldo

74.721

24.936

49.785

49.752

49.695

49.665

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

2. Onderwijs en ontplooiing

Saldo baten en lasten

24.839

4.028

20.811

21.101

20.294

20.257

Mutaties reserves

9.888

7.609

2.279

3.945

1.021

-3.942

Saldo na bestemming

34.727

11.637

23.090

25.046

21.315

16.315

Incidenteel dotatie onderwijshuisvesting

-5.700

0

-5.700

-8.000

-5.000

0

Waarvan overig incidenteel (saldo)

-1.063

0

-1.063

-730

0

0

Structureel saldo

27.964

11.637

16.327

16.316

16.315

16.315

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

3. Economie en duurzaamheid

Saldo baten en lasten

3.871

2.293

1.578

-897

-973

-973

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

Saldo na bestemming

3.871

2.293

1.578

-897

-973

-973

Waarvan incidenteel (saldo)

-2.150

0

-2.150

-75

0

0

Structureel saldo

1.721

2.293

-572

-972

-973

-973

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

4. Openbare ruimte

Saldo baten en lasten

44.588

27.112

17.476

16.869

15.290

11.481

Mutaties reserves

13.076

10.928

2.148

1.605

2.480

5.986

Saldo na bestemming

57.664

38.040

19.624

18.474

17.770

17.467

Waarvan incidenteel (saldo)

-1.472

0

-1.472

-748

-325

0

Structureel saldo

56.192

38.040

18.152

17.726

17.445

17.467

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Saldo baten en lasten

24.375

24.408

-33

-7.404

-10.781

-6.438

Mutaties reserves

265

1.597

-1.332

-1.059

-962

-885

Saldo na bestemming

24.640

26.005

-1.365

-8.463

-11.743

-7.323

Incidenteel winstafdracht grondexploitaties

-3.508

0

-3.508

-7.669

-10.081

-5.752

Waarvan incidenteel (saldo)

-558

-3.790

3.232

14.526

20.327

11.522

Structureel saldo

20.574

22.215

-1.641

-1.606

-1.497

-1.553

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

6. Bestuur, bevolking en veiligheid

Saldo baten en lasten

16.819

1.882

14.937

14.747

14.392

14.392

Mutaties reserves

0

299

-299

-193

-193

-193

Saldo na bestemming

16.819

2.181

14.638

14.554

14.199

14.199

Waarvan incidenteel (saldo)

-938

-299

-639

-357

0

0

Structureel saldo

15.881

1.882

13.999

14.197

14.199

14.199

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

7. Bedrijfsvoering

Saldo baten en lasten

67.036

30.274

36.762

35.574

33.833

34.532

Mutaties reserves

5.927

6.660

-733

-1.599

-1.526

-2.250

Saldo na bestemming

72.963

36.934

36.029

33.975

32.307

32.282

Incidenteel ICT

-3.800

-3.800

-2.400

0

0

Waarvan incidenteel (saldo)

-250

-1.149

899

754

0

0

Structureel saldo

68.913

35.785

33.128

32.329

32.307

32.282

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

8. Algemene dekkingsmiddelen

Saldo baten en lasten

5.551

138.519

-132.968

-131.660

-131.077

-130.382

Mutaties reserves

3.000

6.525

-3.525

-5.325

-2.325

3.000

Saldo na bestemming

8.551

145.044

-136.493

-136.985

-133.402

-127.382

Waarvan incidenteel (saldo)

-810

-8.127

7.317

9.241

5.910

-18

Structureel saldo

7.741

136.917

-129.176

-127.744

-127.492

-127.400

bedrag x € 1.000

lasten

baten

saldo

saldo

saldo

saldo

Omschrijving

2021

2021

2021

2022

2023

2024

Totaal begroting

Saldo baten en lasten

262.294

253.452

8.842

-1.792

-9.327

-7.466

Mutaties reserves

32.156

33.618

-1.462

-2.624

-1.504

1.716

Saldo na bestemming

294.450

287.070

7.380

-4.416

-10.831

-5.750

Waarvan incidenteel (saldo)

-20.743

-13.365

-7.380

4.416

10.831

5.750

Structureel saldo

273.707

273.705

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05