Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.7 Overhead

BBV schrijft voor dat overhead op een apart programma wordt begroot/verantwoord. De programma’s bevatten de baten en lasten van het primaire proces.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05