Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

Een programma is gedefinieerd als 'een samenhangend geheel van activiteiten'. Deze definitie laat gemeenten ruimte om hier zelf invulling aan te geven. Amstelveen heeft zes programma's. Daarnaast bevat het de verplichte onderdelen "Overhead" en "Algemene dekkingsmiddelen".

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05