Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

H Bronvermeldingslijst

In de overzichten effectindicatoren en kengetallen in de programma’s (hoofdstuk 2) zijn bronnummers opgenomen die verwijzen naar de volgende bronnen:

1.

Basisregistraties gemeente (BRP, BAG, ed)

2.

Inwonerpeiling 2019

5.

GGD (Emovo/Gezondheidspeiling)

6.

O+S Amsterdam (veiligheidsrapportage Amstelland)/Integrale Veiligheidsmonitor (IVM)

7.

www.waarstaatjegemeente.nl/CBS

8.

UWV: Atlas Sociale Voorzieningen

9.

DUO onderwijsdata

10.

COELO

12.

Culturele instellingen

13.

O+S Amsterdam (ARRA)

15.

Sienergie

16.

CBS (databank Statline)

18.

Woningcorporatie Eigen Haard

20.

Locatus

21.

www.bezoekbas.nl

23.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016, 2017, 2018

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05