Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Missie 2018-2022

De Coronacrisis heeft aan veel zekerheden (tijdelijk) een einde gemaakt, waaronder de economische voorspoed. De druk op de schaarse ruimte blijft echter groot. Om de verdeling van de ruimte te optimaliseren zullen we diverse integrale gebiedsvisies ontwikkelen, onder andere voor het Stadshart, Legmeer en het gebied in en rondom het Oude Dorp.

We werken aan stadsvernieuwing en renovatie in overleg met inwoners, eigenaren en corporaties. Daarbij behouden we het karakter van de wijken en het Amstelveens cultureel erfgoed.

De woningmarkt in Amstelveen is momenteel overspannen en het aanbod sluit onvoldoende goed aan bij de vraag. We willen een stad zijn waar alle Amstelveners een woning kunnen vinden. Daarvoor proberen wij ook de doorstroming op gang te houden. We streven ernaar bij nieuwbouw minimaal de helft van de woningen te realiseren in het middeldure huur- en koopsegment. In de sociale huursector stimuleren we verkoop van woningen. Het aantal verkochte sociale huurwoningen bouwen wij terug, zodat de sociale voorraad gelijk blijft.

Parkeren in eigen wijk moet mogelijk blijven voor bewoners. Hierbij is betaald parkeren geen doel, maar een middel. Er wordt prioriteit gegeven aan een toekomstvast meerjarenplan voor parkeren om te voorkomen dat in bepaalde gebieden in de stad de parkeerdruk onevenredig groot gaat worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05