Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.5 Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatoren

 

Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

Van rechtswege verleende vergunningen Wabo

1

2

2

% Tijdig genomen handhavingsbesluiten

1

87%

62%

% Nieuwe huurders uit Amstelveen

18

52%

50%

44%

Gemiddelde WOZ waarde woningen (x1.000 euro)

16

296

342

389

Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met auto

2

8,1

Rapportcijfer inwoners over bereikbaarheid Amstelveen met openbaar vervoer

2

6,5

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05