Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Missie 2018-2022

Onderwijs, sport en cultuur vormen in onze samenleving de basis voor ontplooiing.

Voor jongeren is goed onderwijs hierbij van essentieel belang. Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen.

Investeren in sport is een investering in levenslange gezondheid. Sport helpt ook bij het leggen van sociale contacten voor jong en oud en draagt bij aan de integratie van nieuwe inwoners in de samenleving.

Kunst en cultuur dragen bij aan de ontplooiing van inwoners van Amstelveen en culturele instellingen kunnen een impuls aan de lokale economie geven. We verwachten van de instellingen dat ze innovatiever en bedrijfsmatiger gaan werken.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05