Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.2 Onderwijs en ontplooiing

Verbonden partijen

Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van het programma Onderwijs en Ontplooiing is betrokken: AmstelveenSport B.V. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05