Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

Gemeenten zijn verplicht om in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.

De andere bijlagen zijn niet verplicht maar geven onder andere inzicht in de subsidieverstrekking, duurzaamheid en de meerjarenbalans.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05