Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.1 Sociaal domein

Indicatoren

 

Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

Rapportcijfer sociale kwaliteit van de buurt

2

5,8

% Vrijwilligers (van bevolking 18 jr. e.o.)

2

26%

% Mantelzorgers dat zich overbelast voelt

2

44%

% Zelfstandig wonende ouderen

1

92,5%

92,8%

93,6%

% Zelfredzaam door ondersteuning WMO

23

80%

81%

82%

% Zelfstandig door ondersteuning WMO

23

75%

80%

73%

Klachten over zorgaanbieders

1

240

646

622

% Inwoners dat bekend is met Veilig Thuis

2

54%

% Jongeren dat gemiddeld 1 uur per dag sport, klas 4

5

40,8%

45,6%

42,8%

% Jongeren dat wekelijks rookt, klas 4

5

7,6%

7,3%

5,4%

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05