Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.1 Sociaal domein

Transformatieagenda Sociaal Domein

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) hebben we aangegeven op welke onderwerpen we nieuw beleid binnen het Sociaal domein voor de komende jaren willen realiseren. Om dit te bereiken is een transformatie ingezet van bestaand beleid naar nieuw beleid. We voeren deze transformatie uit binnen de vorig jaar omgebogen budgetten sociaal domein.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05