Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

Gemeenten moeten minimaal zeven programmaoverstijgende paragrafen opnemen (BBV-verplichting):

  • lokale heffingen
  • weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • onderhoud kapitaalgoederen
  • financiering
  • bedrijfsvoering
  • verbonden partijen
  • grondbeleid

In een paragraaf wordt een “dwarsdoorsnede” gepresenteerd van de verschillende programma’s.

Zoeken binnen deze pagina.
Kies een van de sorteer opties.
Sorteren op
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05