Begroting 2021
portal

2. Programmaplan

2.4 Openbare ruimte

Indicatoren

 

Omschrijving

Bron

2017

2018

2019

Rapportcijfer groenvoorzieningen

2

7,6

Rapportcijfer onderhoud wijk

2

7,3

% Inwoners dat veel overlast ondervindt van te hard rijden in de wijk

2

16%

Scheidingspercentage huishoudelijk afval

1

54%

59%

63%

Afgevoerd huishoudelijk restafval per inwoner

1

201

173

139

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05