Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Inkomsten lokale heffingen

Gemeten naar financiële omvang bepalen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht met afgerond 76 procent de opbrengst lokale heffingen. De kostenstijging bij afval, de verhoging van de toeristenbelasting en de uitbreiding van betaald parkeren zijn de belangrijkste redenen voor het meer dan trendmatig stijgen van de totale opbrengst.

bedrag x € 1.000

primitief

primitief

primitief

omschrijving

2019

2020

2021

Ozb niet-woning gebruik

4.137

4.383

4.628

Ozb-niet-woning eigendom

5.742

6.229

6.845

Ozb woning eigendom

11.319

11.779

12.071

Toeristenbelasting

132

1.062

1.762

Hondenbelasting

237

0

0

Subtotaal belastingen

21.567

23.453

25.306

Afvalstoffenheffing

8.523

9.710

10.098

Rioolrecht

8.569

8.769

8.944

Marktgelden

141

145

149

Begraafrecht

2.163

2.261

2.391

Grafrecht (onderhoud)

1.553

1.624

1.695

Bouwleges

1.752

1.898

1.861

Parkeerinkomsten

2.664

3.682

3.783

Bevolking

1.917

1.415

1.422

APV vergunningen

141

126

129

Overig

0

0

0

Subtotaal retributies

27.423

29.630

30.472

Totaal

48.990

53.083

55.778

In onderstaande grafiek is de gerealiseerde inkomst weergegeven, waarbij alle inkomsten kleiner dan € 500.000 zijn getotaliseerd (bedrag x € 1.000).

Lokale heffingen

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05