Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Lokale lastendruk

Woonlastenvergelijking
Om een indruk te geven van de ontwikkeling van de Amstelveense tarieven vergelijken wij ons op deze plaats met andere gemeenten. Basis hiervoor zijn de tarieven 2020. Voor de vergelijking met omringende gemeenten is gebruikgemaakt van de Atlas van de lokale lasten 2020, opgesteld door het COELO. Voor 2020 bedragen de Amstelveense woonlasten (meerpersoonshuishoudens) € 756, hetgeen lager is dan het landelijk gemiddelde van € 777 over 2020.

Vergeleken met de ons omliggende gemeenten kent Amstelveen de laagste lokale lasten. Gesteld kan worden dat Amstelveen in staat is haar kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau te koppelen aan relatief lage woonlasten.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05