Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.4 Bedrijfsvoering

Focus

De omgeving verandert snel: gemeenten krijgen nieuwe taken, meer en andere samenwerkingspartners, de digitalisering zet zich voort en de rol van de gemeente in de lokale samenleving is voortdurend in beweging. Dit heeft impact op onze bedrijfsvoering. Wat onveranderd blijft, is de ambitie om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers op een hoog niveau te houden en te verbeteren. Als we naar buiten kijken zien we dat er veel verandert. In het bijzonder bij onze inwoners, in alle rollen waarin we ze tegenkomen: als onze ‘klant’, onze samenwerkingspartner, kiezer, wijkbewoner, belastingbetaler of ondernemer. We zien dat hun verwachtingen van ons op drie fronten aan het schuiven zijn.

Snelheid, Bereikbaarheid en in Samenhang
De koers voor de organisatieontwikkeling is voor de eerstkomende tijd in de kern samengevat in drie verbeterdoelstellingen die voortkomen uit die verschuivingen: we willen de dienstverlening aan inwoners en ondernemers sneller, meer bereikbaar en in samenhang aanbieden. De eerste verschuiving, snelheid, gaat over de factor tijd in onze interactie met inwoners en ondernemers. De tweede verschuiving, bereikbaarheid, gaat over de manier waarop ze bij ons terecht kunnen . De derde verschuiving gaat over hoe de buitenwereld kijkt naar ons handelen .

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05