Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.6 Grondbeleid

Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

De gemeente Amstelveen beschikt (nog) over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. Gezien de (financiële) risico’s die verbonden zijn aan grote voorinvesteringen bij actief grondbeleid (met verwerving van gronden) is de gemeente terughoudend geweest met het aankopen van gronden. De gemeente Amstelveen is hierdoor steeds meer aangewezen op het voeren van facilitair grondbeleid en geeft actief ruimte aan particulieren om hun gronden zelf te ontwikkelen. In de nieuwe Nota Grondbeleid zal een meer situationeel grondbeleid worden voorgesteld.

Naast de actieve grondexploitaties worden, op basis van gesloten overeenkomsten en/of te sluiten overeenkomsten over particuliere initiatieven, inkomsten verwacht van een aantal grotere particuliere initiatieven en kleinere particuliere initiatieven waarvoor geen projectorganisatie wordt ingericht.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05