Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.6 Grondbeleid

Instrumentarium voor actief grondbeleid en de inzet ervan in 2021

Bij actieve grondexploitaties ontwikkelt de gemeente de grond vanuit een eigen grondpositie. De kosten worden hierbij gedekt uit de opbrengsten van de gemeentelijke gronduitgifte.

Belangrijke actuele ontwikkelingen:

  • In Middenwaard is de bouw van de 14 kavels in volle gang. De vergunningen zijn verleend. De overige kavels zijn in mei 2019 uitgegeven en de uitgifte rocedure daarvoor loopt.
  • De bouw aan Zonnestein 64 en 66 gaat dit jaar van start. De gronduitgifte is afgerond.

Voor een aantal actieve grondexploitaties in voorbereiding wordt nog gewerkt met een voorbereidingskrediet. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Landtong;
  • Oostelijk Halfrond 9 / Het Alleman Kwartier;
  • Startbaan 18;
  • Carmenlaan/Parelvisserslaan (deels actief en deels facilitair) en
  • Lindenlaan 315-323.
Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05