Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners

450

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 18 jaar e.o.

194,4

205,9

207,5

202,4

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar

162,8

176,2

154,6

% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin

3,0%

4,0%

3,0%

% Werkloze jongeren (16-22 jaar)

1%

1%

1%

% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)

7,8%

7,3%

8,1%

9,3%

% Jongeren met jeugdbescherming (van allejongeren tot 18 jaar)

0,4%

0,3%

0,4%

0,5%

Indicator:

Cliënten met een maatwerk-arrangement per 10.000 inwoners

Toelichting:

Een maatwerk-arrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens  geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 321 deelnemende gemeenten.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners 18 jaar e.o.

Toelichting:

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners 15-64 jaar

Toelichting:

Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin

Toelichting:

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Indicator:

% Werkloze jongeren (16-22 jaar)

Toelichting:

Het percentage werkloze jongeren 16 tot en met 22 jaar.

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Indicator:

% Jongeren met jeugdhulp (van alle jongeren tot 18 jaar)

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron:

CBS Jeugd

Indicator:

% Jongeren met jeugdbescherming (van allejongeren tot 18 jaar)

Toelichting:

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Bron:

CBS jeugd

 

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05