Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

201

201

182

Indicator:

Omvang huishoudelijk restafval (kg per inwoner)

Toelichting:

De hoeveelheid niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval (kg) per inwoner per jaar.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05