Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

3,3

4,5

4,5

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

1,3

1,8

1,7

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,9

3,9

3,6

3,6

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

4,8

4,6

4,5

3,8

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar

95

81

136

92

% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter

1

0

0

% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar)

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

% Demografische druk

56,8%

57,4%

57,9%

57,9%

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's

660

649

660

676

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's

704

694

703

720

Indicator:

Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners

Toelichting:

Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Verwijzingen Halt per 10.000 jongeren 12-17 jaar

Toelichting:

Het aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar.

Bron:

Stichting Halt

Indicator:

% Jongeren (12-21 jaar) met een delict voor de rechter

Toelichting:

Het percentage jongeren (12 tot en met 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

Bron:

Verwey Jonker Instituut

Indicator:

% Jongeren (12-22 jaar) met jeugdreclassering (van alle jongeren 12-22 jaar)

Toelichting:

Het percentage jongeren (12 tot en met 22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12 tot en met 22 jaar.

Bron:

CBS Jeugd

Indicator:

% Demografische druk

Toelichting:

De som van het aantal personen van tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens in euro's

Toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron:

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Indicator:

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in euro's

Toelichting:

Het gemiddelde totaalbedrag woonlasten in euro's dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Bron:

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05