Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)

261

296

342

389

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

9,2

2,6

5,6

Indicator:

Gemiddelde WOZ waarde woningen (x€1.000)

Toelichting:

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen

Toelichting:

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000 woningen.

Bron:

ABF Syswov

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05