Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

I Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr

800,4

926,7

956,4

936,5

% Netto arbeidsparticipatie

67,7%

68,0%

68,7%

69,8%

% Functiemenging

54,7%

55,8%

56,6%

56,2%

% Hernieuwbare elektriciteit

1,3%

1,8%

2,6%

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar

176,2

182,2

185,5

191,2

Indicator:

Banen per 1.000 inwoners 15-64 jr

Toelichting:

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron:

LISA Vestigingenregister

Indicator:

% Netto arbeidsparticipatie

Toelichting:

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

Bron:

Centraal Bureau voor de Statistiek

Indicator:

% Functiemenging

Toelichting:

De functiemenging weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bron:

LISA Vestigingenregister

Indicator:

% Hernieuwbare elektriciteit

Toelichting:

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Bron:

Rijkswaterstaat Klimaatmonitor

Indicator:

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar

Toelichting:

Aantal vestigingen van bedrijven  per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron:

LISA Vestigingenregister

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05