Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

2020

2021

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

4.1 Openbaar basisonderwijs

Stichting Amstelwijs

Exploitatiebijdrage aan de openbare basisschool in Nes aan de Amstel die onder de opheffingsnorm valt.

Basisonderwijs beschikbaar houden in Nes.

123

125

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Stichting Wereldbuur

Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.

Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.

63

65

Stichting Wereldbuur

Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.

Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.

41

41

Amstelveense onderwijsinstellingen obv subsidieregeling Kwaliteitsimpuls onderwijs

Kwaliteitsprojecten van Amstelveense basisscholen.

Projectmatige ondersteuning van basisscholen bij hun ambitie om het onderwijs voor hun leerlingen te verbeteren.

294

320

Onderwijsgroep Amstelland

Startsubsidie IGBO.

Onderwijs bieden aan kinderen van kortblijvende internationals.

0

127

7

Kindercentrum De Stoel, KinderRijk Dagopvang B.V., Wolkewietje, Hestia Amstelveen, Majest Amstelveen, Stichting peuterspeelzaal Teddy en Opvang Anders

Peuterarrangementen en kindplaatsen vve.

Bestrijden onderwijsachterstanden.

1.057

1.384

5

OnderwijsAdvies

Preventieve logopedie op Amstelveense kinderopvanginstellingen en bij de GGD.

Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.

87

89

Diverse instellingen

Kwaliteitskader / ouderbetrokkenheid.

Bestrijden onderwijsachterstanden.

81

83

5.1 Sportbeleid en activering

Amstelveense sportverenigingen obv subsidieregeling Jeugdsportstimulering

Verlaagde contributie voor jeugdleden.

brede sportdeelname Amstelveense jeugd.

30

31

Sportservice Noord-Holland

Activiteiten ter ondersteuning van individuele gehandicapte sporters en sportverenigingen en ter promotie van aangepaste sport.

Het sportaanbod voor mensen met een beperking te stimuleren en te optimaliseren.

15

19

Amstelveense aanvragers

Breedte- en topsportevenementen obv subsidie regelingen.

Sportstimulering.

52

53

Amstelveense aanvragers

Projectmatige activiteiten ten behoeve van breedtesport.

Sportstimulering.

14

14

Amstelveense sportorganisaties

Investeringen in duurzaamheidsmaatregelen op de sportaccommodaties.

Verduurzaming sportverenigingen.

200

200

6

RKAVIC

Onderhoud velden.

Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.

34

34

Hockeyvereniging HIC

Onderhoud velden.

Uitvoering overeenkomst over gemeentelijk aandeel in de onderhoudskosten van de velden.

42

39

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Stichting Amstelveen Oranje

Viering nationale feestdagen Koningsdag (en -nach), 4 en 5 mei.

Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.

58

59

1

Stichting Amstelveense Kunstbelangen

Cursusactiviteiten op het gebied van beeldende kunst voor beginners en gevorderden.

Bevorderen actieve cultuurparticipatie.

14

14

Comité Herdenking Gevallenen in Nederlands Indië

Jaarlijkse herdenking 14 augustus.

Bevorderen historisch besef van huidige en toekomstige generaties.

1

1

Cultuurcentrum VU Griffioen

Activiteiten Griffioen.

Aantrekkelijke woonomgeving Uilenstede.

2

2

Stichting Sinterklaas Comité Amstelveen

Intocht St. Nicolaas.

Bevorderen saamhorigheid.

1

1

Stichting Amstelveenweb

Het onderhouden van een website over de gemeente Amstelveen met betrekking tot historie, nieuws en gebeurtenissen van de gemeente Amstelveen en van publieke organisaties.

Het geven van informatie en educatie aan potentiële bezoekers van de gemeente Amstelveen, aan inwoners van deze gemeente en daarbuiten, over de gemeente Amstelveen.

5

5

Stichting Platform C

(kunst)Educatie voor jongeren en volwassenen en uitleen kunstwerken en organisatie exposities en diverse projecten.

Een breed publiek in contact brengen met en volgen van educatie op gebied van kunst en cultuur. Versterken van het cultuurklimaat.

1.108

1.130

Stichting Amstelveens Poppentheater

Kindervoorstellingen in het theater.

Stimuleren passieve cultuurparticipatie kinderen.

119

122

Stichting Schouwburg Amstelveen

Voorstellingen in de grote en de kleine theaterzaal.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart, versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

1.452

1.481

Stichting p60

Podium bieden voor pop, cultuur en media en verhuur van oefenruimtes met inzet van vrijwilligers.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen. Uitvoering geven aan het jongerenbeleid.

661

674

Cultuurcentrum VU, Griffioen/ Filmhuis Uilenstede

Voorstellingen in de filmzaal.

Versterken leefklimaat Uilenstede.

5

5

Stichting Theater het Amsterdamse Bos

Voorstellingen in het openluchttheater.

Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

4

5

Amstelveense verenigingen voor amateurkunst obv de subsidieregeling stimulering amateurkunst

Projecten op het gebied van amateurkunst en de activiteiten van de Christelijke Oratorium Vereniging Amstelveen, Pauluskoor, Operette- en Musicalvereniging, Muziekvereniging Bovenkerk, Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelgroep D.

Stimuleren actieve cultuurdeelname.

60

61

Stichting Beeldende Kunst/ Kunstuitleen Amstelveen

Organiseren atelierroute.

Een breed publiek in contact brengen met hedendaagse beeldende kunst.

17

18

Stichting Cobra Kunstprijs Amstelveen

De prijs, geldbedrag en tentoonstelling met publicatie in het Cobra Museum, wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een beeldend kunstenaar die in Nederland woonachtig is, of met Nederland verbonden is.

Versterken van het culturele klimaat in Amstelveen en het stimuleren van talent.

15

15

Amstelveense aanvrager op basis van de subsidieregeling incidentele subsidies innovatieve projecten / activiteiten / festivals

Projectmatige (multidisciplinaire) activiteiten van Amstelveense instellingen en particulieren.

Bevorderen cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

52

53

Amstelveense aanvragers op basis van de regeling Promotie Amstelveense kunstenaars.

Projectmatige activiteiten van Amstelveense instellingen en kunstenaars.

Promotie Amstelveense kunstenaars.

37

38

Diverse organisaties

Diverse laagdrempelige activiteiten binnen diverse kunst disciplines op wijkniveau.

Stimuleren (kleine ) cultuurinitiatieven.

100

100

3

Diverse organisaties

Organiseren van nieuwe vormen/activiteiten voor amateurkunstverenigingen.

Stimuleren Amateurlkunst en duurzaam instandhouden van amateurkunstverenigingen.

25

25

3

Bostheater

Ondersteunen bostheater in de uitvoering van de producties en optimaliseren communicatie richting de inwoners van Amstelveen.

Stimuleren passieve cultuurdeelname.

25

25

4

NH Pop live

Provinciale wedstrijd voor aanstormend talent (bandjes)

Stimuleren actieve cultuurdeelname en talentontwikkeling.

4

4

Diverse organisaties

Activiteiten voor amateurkunstenaars.

stimuleren actieve cultuurbeoefening van amateurkunstenaars.

9

9

Diverse organisaties

Organiseren van laagdrempelige evenementen en activiteiten.

Stimuleren deelname cultuurparticipatie dmv het organiseren van diverse laagdrempelige evenementen / activiteiten.

31

32

Kunstenaar in de klas

Educatie kunstonderwijs op school en bezoek aan ateliers.

Kinderen actief kennis laten maken met kunst en kunstenaars.

5

5

Stichting Platform C

Platform C in staat stellen zich organisatorisch te versterken en met een gezonde bedrijfsvoering vanuit het hart van de culturele sector wendbaar te opereren ten aanzien van de behoeften van onze jonge en oudere inwoners.

Toekomstbestendige organisatie passend bij de behoeften van onze jonge en oudere inwoners.

0

100

8

5.4 Musea

Stichting Cobra Museum voor Moderne Kunst Amstelveen

Openstelling museum en het organiseren van ten minste 1 tentoonstellingsprogramma.

Bevorderen cultuurdeelname en in samenwerking met de cultuurinstellingen in het stadshart versterken van het culturele klimaat in Amstelveen.

1.191

1.214

Museum Jan van der Togt

Ten behoeve van de exploitatie en de verdere professionalisering van het Museum Jan van der Togt.

Bevorderen cultuurdeelname/museumbezoek en verhogen eigen inkomsten.

225

225

1

5.5 Cultureel erfgoed

Vereniging Historisch Amstelveen

Publicaties, website, lezingen, excursies, onderzoek en collectievorming over de geschiedenis van Amstelveen.

De lokale geschiedenis bestuderen, vastleggen en openstellen voor publiek en de belangstelling voor geschiedenis stimuleren.

18

19

Amstelveense aanvragers obv de Monumentenverordening

Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het monument.

Monumentenzorg.

41

42

2

5.6 Media

Stichting Amstelland Bibliotheken

Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.

Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en verbeelding in onze samenleving.

1.986

2.025

Dorpsraad Nes a/d Amstel, Aagje Deken

Aanschaf media.

Bibliotheekvoorziening in Nes aan de amstel.

1

2

Lokale omroep

Uitzendingen op radio en tv.

Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet.

147

150

totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing

9.552

10.285

1. Cup 2018-2022.

2. In de begroting is stuctureel een bedrag opgenomen van € 42.200. Wanneer de subsidieaanvragen hoger zijn dan het bedrag wat is opgenomen in de exploitatie wordt de reserve monumentenfonds aangewend. Lagere uitgaven vloeien aan het eind van het jaar terug naar de reserve monumentenfonds tot € 200.000.

3. Perspectiefnota 2020.

4. Motie Bostheater (2019-2021)

5. 1e tijdvakrapportage 2020.

6. Motie verduurzaming sportverenigingen (2019-2021)

7. Raadsbesluit Financiele ondersteuning Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs.

8. Perspectiefnota 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05