Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

2020

2021

Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

0.1 Bestuur

Amstelveense aanvrager obv subsidieregeling Internationale initiatieven

Internationale initiatieven.

Het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Amstelveen die het internationaal bewustzijn bevorderen en het draagvlak hiervoor versterken.

16

17

1.2 Openbare orde en veiligheid

Stichting Slachtofferhulp Amsterdam-Amstelland

Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.

Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.

20

21

Stichting Beterburen

Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.

Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

28

28

Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor particulieren, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.

Veiligheidsprojecten in de wijken geïnitieerd door georganiseerde particulieren.

Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.

11

11

Amstelveense aanvrager obv de subsidieregelingen (kleine) veiligheidsprojecten voor bedrijven, onder voorbehoud van vaststelling Actieplan integrale veiligheid 2014.

Veiligheidsprojecten voor bedrijven.

Uitvoering integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 ten einde veiligheid en gevoel van veiligheid te verbeteren.

11

11

Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam

Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.

Bestrijden en voorkomen discriminatie.

31

32

totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

116

118

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05