Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

2020

2021

Programma 3 Economie en duurzaamheid

3.4 Economische promotie

Amity

Internationale school.

Versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven en internationale werknemers; verlagen druk op de wachtlijsten van de internationale scholen en verlagen druk op het Nederlandstalig onderwijs.

0

2.000

1.

1. Besluitvorming jaarrekening 2019. Budgetoverheveling 2019 en 2020.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05