Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

2020

2021

totaal

13.671

16.491

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05