Begroting 2021
portal

4. Bijlagen

C Subsidies & gemeentelijke jaarhuren voor gesubsidieerde instellingen

bedrag x € 1.000

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

2020

2021

Programma 4 Openbare ruimte

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Stichting Vrijwilligers Speelboerderij Elsenhove

Ondersteuning bij de organisatie van (kinder-)activiteiten en werkvrijdagen, waarop door vrijwilligers grotere klussen worden uitgevoerd.

Natuur- en milieueducatie en inzet vrijwilligers.

5

5

Vereniging Vrijwilligers Bediening Koenensluis

Ondersteuning in de bedrijfsvoering en verzekeringen van de vereniging.

Het borgen van de bediening van de sluis is van belang om de Amstelveense Poel als vaarwater van en naar de Nieuwe Meer bereikbaar te houden.

4

4

7.4 Milieubeheer

Aanvragers o.b.v. subsidieregeling Duurzaamheidsfonds gemeente Amstelveen

Haalbaarheidsonderzoek duurzaamheidsprojecten energie.

Bijdrage aan een beter werk- en woonklimaat in Amstelveen door (nieuwe) lokale bedrijvigheid en initiatieven te faciliteren die substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

200

200

1

totaal programma 4 Openbare ruimte

208

208

1. Het subsidiebudget Duurzaamheidsfonds betreft een eenmalig budget CUP 2018-2022, Perspectiefnota 2020 en Budgetoverheveling 2019.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05