Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte

Het Meerjarenprojectenplan wordt elk jaar geactualiseerd en voor vier jaar vastgesteld. Het plan bevat het integraal afgestemde planmatig onderhoud voor Wegen, Verkeer, Riolering, Groen, Water, Spelen en Verlichting, in relatie tot de beschikbare middelen en prioriteiten. Deze is als bijlage van de Perspectiefnota 2021 (juli 2020) vastgesteld in de gemeenteraad, en vormt een belangrijk kader voor uitvoering en financiën.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05