Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Wagenpark

Dit betreft alle voertuigen/materieel.

Bestaande beheerplannen/looptijd
Alle voertuigen/materieel zijn opgenomen in het ‘Ideaalcomplex’. Dit is een vervangingsplan voor het wagenpark, waarin alle voertuigen staan geregistreerd (naam, type, kenteken, jaar van aanschaf, afschrijvingstermijn, vervangingskosten en jaarlijkse dotaties). Van ieder voertuig is bekend wanneer dit vervangen moet worden. Het ideaalcomplex wordt jaarlijks doorgelopen en geactualiseerd. De laatste actualisatie was in april 2020.

Is er sprake van mogelijk achterstallig onderhoud?
Er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05