Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Resumé beschikbare incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit van de gemeente wordt bepaald door:

  • De algemene reserve ad. € 28 miljoen;
  • Aangevuld met € 42 miljoen gelabeld aan bestemmingsreserves, egalisatiereserves en overige reserves; en
  • Het verschil ad € 2 miljoen tussen de agrarische en boekwaarde van gemeentelijke gronden.

In totaliteit bedraagt de incidentele weerstandscapaciteit per 1 januari eind 2025 € 72 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05