Begroting 2021
portal

3 Paragrafen

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Dividenduitkering Stedin
Amstelveen is voor 1,5 procent aandeelhouder van energiebedrijf Stedin. In de meerjarenbegroting wordt voor 2020 en 2021 vanwege de winstwaarschuwing van Stedin geen rekening gehouden met een dividenduitkering. Vanaf 2022 bevat de meerjarenbegroting een dividenduitkering van € 450.000.

Economische ontwikkeling
De gemeentebegroting is afhankelijk van economische ontwikkelingen. Een verandering in economische ontwikkeling heeft via de uitkering uit het gemeentefonds, belastinginkomsten van bedrijven, inkomsten bouwleges, netto-inkomsten of verliezen uit bouwgrondexploitaties en dividendinkomsten een effect op de begroting. Gezien de huidige economische ontwikkelingen ten gevolgen van de Covid-19 pandemie komen de inkomsten uit bijvoorbeeld toeristenbelasting aanzienlijk onder druk te staan.

Deze pagina is gebouwd op 10/28/2020 08:37:17 met de export van 10/07/2020 11:54:05